„Sudjelovala sam na jednoj od edukacija i preporučila bih suradnju s Jasminom roditeljima, odgojiteljima i svakome tko se bavi s djecom. Jasmina je pristupačna, puna ideja i informacija te uvijek voljna pomoći.“