Jasminin rad oslikava vodstvo kroz uzajamni proces svih članova grupe tako da edukacija dobiva veliku širinu sagledavanja stvari kroz koju se dolazi do suštine i autentičnosti u kreiranju svog programa.