Program je bio logičan slijed nakon uspješnog mentorskog programa kod Jasmine. Program “Budi svoja” potaknuo me da dublje promislim o sebi i uvjerenjima koja me koče. Video lekcije su osmišljene tako da Vas vode korak po korak. Ono što je meni bilo divno su vlastiti uvidi čak i za situacije koje sam mislila da sam “rješila sama sa sobom”. Perspektiva i prihvaćanje koje nam je Jasmina donijela u programu pomogle su mi da bolje upoznam sebe, svoje potrebe i slijedim ih na putu razvoja i uspjeha.