Modul 3. - Tjedan 11
Modul 4. - Tjedan 17

Tjedan 6. – Kako se nositi s otporom klijenta

Niste autorizirani da bi vidjeli ovaj sadržaj.