Jasmina Hadela Blog

Home / Jasmina Hadela Blog

Gotovo istog trenutka kada dođe na ovaj svijet, dijete počinje pokazivati svoje emocije. One su iznimno važne jer mu pomažu da okolina prepozna njegove potrebe. Putem šest temeljnih emocija (strah, ljutnja, tuga, veselje, znatiželja i gađenje) dijete komunicira s osobama oko sebe, odnosno upozorava ih na ono što mu odgovara a što ne, budući da […]

Djeca su najčešće tužna zbog nekog gubitka – ili su odvojena od neke osobe ili od nekog predmeta koji im je jako važan. Možda u nečemu nisu bili uspješni ili im nešto nedostaje. Budući da djeca reagiraju intenzivnije no odrasli, mogu biti vrlo uznemirena u takvim situacijama. Važno je da tada roditelj prepozna situaciju kao […]